Хог хаягдлаас бидний авч буй бохирдол ба түүнийг бордоо болгосноор олж буй ашиг тус

хог хаягдал

Бордооны газар ба хөдөө аж ахуйд үзүүлэх ашиг тус

 • Ус, хөрсийг хамгаалах.
 • Газар доорх усны чанарыг хамгаална.
 • Хогийн цэгээс органик бодисыг бордоо болгон өөрчилснөөр хогийн цэгт метан үүсэж, шүүрэл үүсэхээс сэргийлнэ.
 • Замын хажуу, уулын бэл, тоглоомын талбай, гольфын талбайн элэгдэл, ширэгт эвдрэлээс сэргийлнэ.
 • Пестицид, бордооны хэрэгцээг эрс багасгадаг.
 • Бохирдсон, нягтаршсан, ахиу хөрсөнд өөрчлөлт оруулах замаар ойжуулалт, намгархаг газрыг нөхөн сэргээх, зэрлэг ан амьтдын амьдрах орчныг сэргээх хүчин чармайлтыг хөнгөвчлөх.
 • Урт хугацааны тогтвортой органик бодисын эх үүсвэр.
 • Хөрсний рН-ийн түвшинг буфер.
 • Газар тариалангийн бүсээс гарах үнэрийг багасгана.
 • Органик бодис, ялзмаг, катион солилцооны хүчин чадлыг нэмж, ядуу хөрсийг нөхөн сэргээх.
 • Ургамлын зарим өвчин, шимэгчдийг дарж, хогийн ургамлын үрийг устгана.
 • Зарим үр тарианы ургац, хэмжээг нэмэгдүүлдэг.
 • Зарим үр тарианы үндэсийн урт, концентрацийг нэмэгдүүлдэг.
 • Хөрсний шим тэжээлийн агууламж, элсэрхэг хөрсний ус хадгалах чадварыг нэмэгдүүлж, шаварлаг хөрсөнд ус нэвчих чадварыг нэмэгдүүлнэ.
 • Бордооны хэрэгцээг бууруулдаг.
 • Химийн бордоо хэрэглэснээр хөрсний байгалийн бичил биетүүд багассаны дараа хөрсний бүтцийг сэргээдэг;бордоо нь хөрсний эрүүл нэмэлт юм.
 • Хөрсөн дэх хорхойн популяцийг нэмэгдүүлдэг.
 • Бохирдсон хөрсний алдагдлыг багасгаж, шим тэжээлийг аажмаар, аажмаар ялгаруулж өгдөг.
 • Усны хэрэгцээ, усалгааг бууруулдаг.
 • Нэмэлт орлого олох боломжийг олгодог;өндөр чанартай бордоог тогтсон зах зээлд өндөр үнээр зарах боломжтой.
 • Түүхий бордоонд байдаггүй уламжлалт бус зах зээлд бууц зөөдөг.
 • Органик аргаар ургуулсан үр тарианы үнийг өндөр авчирдаг.
 • Хатуу хог хаягдлын төлбөрийг бууруулна.
 • Дахин ашиглах боломжтой түүхий эдийг их хэмжээгээр дэмий үрэхийг зогсооно.
 • Хэрэглэгчдэд хүнсний хог хаягдлыг бордоо болгохын ач тусыг сургадаг.
 • Танай байгууллагыг байгаль орчинд ээлтэй гэж зах зээлд гаргах.
 • Танай байгууллагыг орон нутгийн тариаланчид болон нийгэмд тусалдаг байгууллага болгон сурталчлах.
 • Хүнсний хаягдлын гогцоог хааж, хөдөө аж ахуйд буцааж өгөхөд тусалдаг.
 • Хогийн цэгийн хэрэгцээг багасгана.

Хүнсний үйлдвэрт бордооны ашиг тус

 

 • Хатуу хог хаягдлын төлбөрийг бууруулна.
 • Дахин ашиглах боломжтой түүхий эдийг их хэмжээгээр дэмий үрэхийг зогсооно.
 • Хэрэглэгчдэд хүнсний хог хаягдлыг бордоо болгохын ач тусыг сургадаг.
 • Танай байгууллагыг байгаль орчинд ээлтэй гэж зах зээлд гаргах.
 • Танай байгууллагыг орон нутгийн тариаланчид болон нийгэмд тусалдаг байгууллага болгон сурталчлах.
 • Хүнсний хаягдлын гогцоог хааж, хөдөө аж ахуйд буцааж өгөхөд тусалдаг.
 • Хогийн цэгийн хэрэгцээг багасгана.

If you have any inquiries, please contact our email: sale@tagrm.com, or WhatsApp number: +86 13822531567.


Шуудангийн цаг: 2021 оны 6-р сарын 17